PODMÍNKY využívání studia place 4 People

Uživatelé (členové tanečního klubu i nájemci) jsou povinni dodržovat následující obecně platná pravidla využívání prostor tanečního a pohybového studia Place 4 People:

Přístup do studia:

 1. Pro přístup do studia slouží čip, který uživatel dostane proti vratné záloze 100,-. V případě pronájmů pak uživatel přebírá čip od správce studia proti předem sjednané vratné záloze za využívání studia, přičemž společně podpíší protokol o převzetí.
 2. Přístupový čip se váže na jméno osoby, která jej proti záloze přebírá, je tedy nepřenosný.
 3. V případě rezervace soukromého pronájmu na sále platí storno poplatek 50 % ze sjednané částky za nájem při jeho zrušení týden a více předem, v případě zrušení pronájmu s kratším předstihem platí storno do výše 100 % částky za nájem.
 4. Lektoři, kteří využívají studio pro vlastní soukromou výuku, jsou povinni uhradit vratnou zálohu 1000,-, která bude postupně zaúčtovávána proti reálně odučeným lekcím.

Využívání prostor:

 1. Při příchodu do prostor platí povinnost se zout, případně přezout do čisté obuvi určené k nošení uvnitř.
 2. Uživatelé studia jsou povinni v prostorách udržovat pořádek a čistotu. Při odchodu je nutné zkontrolovat, zda jsou zhasnutá světla na sále (vč. LED světel nad zrcadly), v šatnách i na toaletách, vypnuté větráky (včetně větráku v dámské šatně), zvuková technika a zavřená všechna okna.
 3. Po využití studia jsou uživatelé povinni vždy před odchodem na sále na několik minut vyvětrat, aby se v prostorách nezvyšovala vlhkost.
 4. V případě, že si uživatelé pro své potřeby do sálu přinesou pomůcky, sezení apod. ze šaten či recepce, jsou povinni tyto po skončení užívání sálu vrátit tam, kam patří.
 5. Pokud uživatel studia najde na sále nebo přilehlých prostorách cizí věci, prosíme o jejich umístnění do zelené krabice „ztrát a nálezů“ v předsálí. V případně cenností prosíme o nahlášení přímo správci studia.
 6. Pokud uživatel studia v rámci jeho užívání odhalí nějakou závadu, poškození apod., je povinen ji neodkladně nahlásit správci studia, který se postará o nápravu.
 7. V prostorách studia je přísně zakázáno kouřit, stejně jako ve vnitrobloku či pasáži.
 8. Je zakázáno během užívání studia otevírat okna do vnitrobloku, pokud na sále hraje hudba.
 9. Obsah lednice, káva i čaj na recepci jsou všem volně k dispozici. Je však nutné za zkonzumované produkty zanechat odpovídající finanční obnos v kasičce (prásátku) podle ceníku na recepci.
 10. Je zakázáno odnášet cokoliv z vybavení studia nebo recepce bez předchozí domluvy se správcem studia – studio je sledováno kamerou.

Propagace studia:

Povinnost propagace studia Place 4 People se týká uživatelů, kteří nejsou členové tanečního klubu, tzn. prostory pronajímají pro soukromé účely, případně je využívají za zvýhodněných podmínek. Pro ně platí:

 1. Při zveřejnění propagačních materiálů – fotek, videí, letáků apod. na sociálních sítích (Facebooku i Instagramu) označí vždy studio Place 4 People.
 2. Případné foto a video materiály vzniklé v rámci využívání studia uživatel nasdílí se správcem studia, případně s jeho Social Media manažerem, který je tak může využít v rámci další propagace studia.

Aktualizováno dne 10. 09. 2022.   

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK – poptávka


Máte zájem o individuální trénink ve studiu Place 4 People? Připravíme Vás na svatební tanec, ples či taneční soutěž. Vyplňte nám formulář a my se v Vámi spojíme prostřednictvím uvedeného emailu.

"
HLEDÁM TANEČNÍHO PARTNERA / PRO-AM – poptávka


Hledáte tanečního partnera nebo máte zájem o trénink s profesionálem (PRO-AM)? Napište nám a my se Vám ozveme.

Zadejte svůj telefon +420 XXX YYY ZZZ