PODMÍNKY užívání studia place 4 People

Uživatelé (členové tanečního klubu i nájemci) jsou povinni dodržovat následující obecně platná pravidla užívání prostor tanečního a pohybového studia Place 4 People, potažmo i prostor sálu Imperial Sushi:

Přístup do studia:

 1. Pro přístup do studia slouží čip, který uživatel dostane proti vratné záloze 100,-. V případě pronájmů pak uživatel přebírá čip od správce studia proti předem sjednané vratné záloze za užívání studia, přičemž společně podpíší protokol o převzetí.
 2. Přístupový čip se váže na jméno osoby, která jej proti záloze přebírá, je tedy nepřenosný.
 3. V případě rezervace soukromého jednorázového užití sálu platí storno poplatek 50 % ze sjednané částky za užívání při jeho zrušení 2 týdny – 1 týden předem, v případě zrušení užití s kratším předstihem platí storno do výše 100 % částky za užívání. (platí i pro užívání sálu Imperial Sushi) 
 4. V případě rezervace soukromých dlouhodobého užívání na sále platí storno poplatek 50 % ze sjednané částky při jeho zrušení méně než 1 měsíc předem a 100 % v případě jeho zrušení méně než 14 dní předem. (platí i pro užívání sálu Imperial Sushi) 
 5. U jednorázového užití studia je uživatelem předem uhrazena záloha ve výši 3 500 Kč za využití sálu. Tato je vratná při převzetí sálu a přístupového čipu bez závad. (platí i pro užívání sálu Imperial Sushi)
 6. U pravidelného užívání studia je uživatelem předem uhrazena vratná záloha ve výši částky odpovídající ceně za dva měsíce užívání sálu. (platí i pro užívání sálu Imperial Sushi)
 7. Lektoři, kteří užívají studio pro vlastní soukromou výuku, jsou povinni uhradit vratnou zálohu 1000,-, která bude postupně zaúčtovávána proti reálně odučeným lekcím. 

Využívání prostor:

 1. Při příchodu do prostor platí povinnost se zout, případně přezout do čisté obuvi určené k nošení uvnitř. (platí i pro užívání sálu Imperial Sushi)
 2. Uživatelé studia jsou povinni v prostorách udržovat pořádek a čistotu. Při odchodu je nutné zkontrolovat, zda jsou zhasnutá světla na sále (vč. LED světel nad zrcadly), v šatnách i na toaletách, vypnuté větráky (včetně větráku v dámské šatně), zvuková technika a zavřená všechna okna.
 3. Po užití studia jsou uživatelé povinni vždy před odchodem na sále na několik minut vyvětrat, aby se v prostorách nezvyšovala vlhkost.
 4. V případě, že si uživatelé pro své potřeby do sálu přinesou pomůcky, sezení apod. ze šaten či recepce, jsou povinni tyto po skončení užívání sálu vrátit tam, kam patří.
 5. Pokud uživatel studia najde na sále nebo přilehlých prostorách cizí věci, prosíme o jejich umístnění do zelené krabice „ztrát a nálezů“ v předsálí. V případně cenností prosíme o nahlášení přímo správci studia.
 6. Pokud uživatel studia v rámci jeho užívání odhalí nějakou závadu, poškození apod., je povinen ji neodkladně nahlásit správci studia, který se postará o nápravu. (platí i pro užívání sálu Imperial Sushi)
 7. V prostorách studia je přísně zakázáno kouřit, stejně jako ve vnitrobloku či pasáži. (platí i pro užívání sálu Imperial Sushi)
 8. V prostorách studia je zakázána konzumace alkoholu mladším 18 let.
 9. Uživatel je povinen brát ohledy i na další uživatele budovy a to i v oblasti výše decibelů a hluku na sálech, chodbách i v okolí.
 10. Je zakázáno během užívání studia otevírat okna do vnitrobloku, pokud na sále hraje hudba.
 11. Obsah lednice, káva i čaj na recepci jsou všem volně k dispozici. Je však nutné za zkonzumované produkty zanechat odpovídající finanční obnos v kasičce (prásátku) podle ceníku na recepci.
 12. Je zakázáno odnášet cokoliv z vybavení studia nebo recepce bez předchozí domluvy se správcem studia – studio je sledováno kamerou. (platí i pro užívání sálu Imperial Sushi)
 13. Uživatel není oprávněn umístit žádná reklamní zařízení, jako jsou billboardy, značky, loga, letáky a to uvnitř ani vně předmětu užívání bez předchozího písemného souhlasu správce studia. (platí i pro užívání sálu Imperial Sushi)
 14. Uživatel není oprávněn přenechat užívaný předmět do užívání další osobě. (platí i pro užívání sálu Imperial Sushi)
 15. Uživatel není oprávněn provádět stavební ani jakékoliv jiné úpravy v předmětu užívání. (platí i pro užívání sálu Imperial Sushi)
 16. Uživatel zodpovídá za užití hudby provozované v čase a místě určených touto smlouvou a je povinen hradit případné autorské poplatky. (platí i pro užívání sálu Imperial Sushi)
 17. Uživatel odpovídá za zdravotní stav a bezpečnost svou i všech osob, které užívají prostor společně s ním, a to po celou dobu užívání. (platí i pro užívání sálu Imperial Sushi)
 18. Za každé porušení těchto podmínek poskytovatele je správce studia oprávněn žádat po uživateli pokutu ve výši až 1.000 Kč se splatností 3 dny. Uhrazením pokuty nezaniká správci studia právo na vymáhání škody. (platí i pro užívání sálu Imperial Sushi)

Propagace studia:

Povinnost propagace studia Place 4 People se týká uživatelů, kteří nejsou členové tanečního klubu, tzn. prostory uřívají pro soukromé účely, případně je užívají za zvýhodněných podmínek. Pro ně platí:

 1. Při zveřejnění propagačních materiálů – fotek, videí, letáků apod. na sociálních sítích (Facebooku i Instagramu) označí vždy studio Place 4 People.
 2. Případné foto a video materiály vzniklé v rámci užívání studia uživatel nasdílí se správcem studia, případně s jeho Social Media manažerem, který je tak může využít v rámci další propagace studia.

Aktualizováno dne 24 10. 2023.   

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK – poptávka


Máte zájem o individuální trénink ve studiu Place 4 People? Připravíme Vás na svatební tanec, ples či taneční soutěž. Vyplňte nám formulář a my se v Vámi spojíme prostřednictvím uvedeného emailu.

"
HLEDÁM TANEČNÍHO PARTNERA / PRO-AM – poptávka


Hledáte tanečního partnera nebo máte zájem o trénink s profesionálem (PRO-AM)? Napište nám a my se Vám ozveme.

Zadejte svůj telefon +420 XXX YYY ZZZ