VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Tyto podmínky upravují vzájemné vztahy, práva a povinnosti mezi tanečním a pohybovým studiem Place 4 People a účastníky kurzů, kurzisty a účastníky soustředění a také vzájemné vztahy, práva a povinnosti mezi Klubem Art 4 People a jeho členy, partnery a návštěvníky.

 1. Odesláním elektronické přihlášky do kurzu či soustředění potvrzujete, že jste byli seznámeni s těmito Všeobecnými podmínkami. 
 2. Elektronická přihláška do kurzů a soustředění je závazná a se stane platnou zaplacením členského příspěvku. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci zúčastnit, je Vaší povinností nás o tom co nejdříve informovat prostřednictvím e-mailu:  info@place4people.cz.  
 3. Po odeslání přihlášky do tanečního kurzu či soustředění obdržíte e-mailovou odpověď s podrobnými informacemi včetně pokynů k platbě. Platbu můžete provést následujícím způsobem:  
  1. Kurz: jednorázová platba členského příspěvku ve výši ceny daného kurzu je splatná převodem na účet nejpozději do 7 dní od odeslání přihlášky. nebo nejpozději do začátku kurzu.
  2. Soustředěnízáloha na soustředění ve výši 1500 Kč / osoba je splatná převodem na účet nejpozději do 7 dní od odeslání přihlášky, doplatek můžete zaplatit v převodem na účet do začátku soustředění.
 4. Podrobné pokyny k platbě Vám budou zaslány v odpovědi na Vaši přihlášku. Číslo účtu: 2201204666/2010 je nutné správně vyplnit automaticky vygenerovaný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napsat příjmení přihlášeného a text „Příspěvky Klub Art 4 People“. Po obdržení platby na náš účet budeme Vaši přihlášku považovat za plně schválenou, a tudíž máte rezervované místo na kurzu / soustředění. V případě problémů s přihláškou nebo pokud neobdržíme Vaši platbu, Vás budeme kontaktovat prostřednictvím zadaných kontaktních údajů. V opačném případě se na Vás budeme těšit na první lekci.  
 5. Přihlášku na taneční soustředění či akci lze stornovat vždy pouze písemně prostřednictvím e-mailu:  info@place4people.cz.   
 6. V případě přihlášení na dva kurzy současně  je možné využít slevu 15%  na levnější z nich. Pro uplatnění slevy napište do “poznámky” přihlášky svůj požadavek. Slevy není možné sčítat.  
 7. V případě, že využijte možnosti přihlásit se i do již probíhajících kurzů, bude výše příspěvku vždy uzpůsobena realitě.   
 8. Taneční kurzy a soustředění jsou omezeny minimálním počtem účastníků. Pokud nebude naplněna minimální kapacita,  je studio Place 4 People oprávněno taneční kurz či soustředění před zahájením zrušit. V takovém případě se studio zavazuje tuto skutečnost oznámit všem účastníkům a vrátit jim uhrazenou platbu.   
 9. Možnost jednorázových vstupů na lekci je po předchozí e-mailové domluvě možné využít v případě, že je kapacita daného kurzu na začátku nového běhu nenaplněna. Cena za jednorázový vstup na lekci je 300 Kč / osoba.   
 10. Docházka do kurzu je náležitostí jeho účastníků, nenavštívené lekce je možné nahradit v jakémkoliv jiném probíhajícím kurzu stejného typu a to v maximálním počtu 3 lekcí – požadavek na využití náhrady je nutné zaslat minimálně s týdenním předstihem na e-mail:info@place4people.cz a následně bude schválen nebo zamítnut (možné zejména z kapacitních důvodů kurzu) provozovatelem kurzů.  Lekce je možné nahrazovat napříč lektory. V případě dlouhodobé absence a ze závažných důvodů lze náhradu domluvit individuálně. Lekce nemohou být z výše příspěvku za kurz odečítány ani převedeny do navazujícího kurzu.
 11. Primárně vyučují lektoři klubu Art 4 People uvedení u jednotlivých kurzů. V případě, že lektor nebude moci danou lekci z vážných důvodů absolvovat, může být zastoupen jiným lektorem klubu Art 4 People nebo jiným lektorem s adekvátní kvalifikaci. 
 12. Do tanečního sálu je povolený vstup pouze v čisté obuvi vhodné k tanci, v ponožkách či naboso. Informace jsou k dispozici v popisu dané lekce nebo u lektorů.   
 13. Všechny vnitřní prostory studia včetně vnitrobloku jsou nekuřácké a kurzisté se zavazují v těchto prostorách nekouřit.  
 14. V případě, že účastníci kurzů či soustředění způsobí ostatním účastníkům, provozovateli či majitelům tanečních prostor škodu, jsou za ni odpovědni v plné výši (například poškození vybavení tanečních či ubytovacích prostor atd.), mají povinnost ji nahlásit provozovateli a bezodkladně uhradit v plné výši.   
 15. V prostorách studia je zakázána konzumace alkoholu mladším 18 let.
 16. Je zakázáno do studia vnášet zbraně, pyrotechniku a nebezpečné předměty, omamné, návykové nebo toxické látky. Pokud návštěvníci toto pravidlo poruší, může jim být zakázán vstup do tanečního studia a odebrán nárok na jakoukoliv kompenzaci.   
 17. Kurzistům, kteří byli vykázáni z důvodu porušení některého z výše uvedených pravidel, nevzniká právo na vrácení příspěvku ani jakoukoliv jinou formu kompenzace.  
 18. Přihlášením do kurzu či tanečního soustředění účastníci souhlasí s tím, že během lekcí mohou být pořizovány fotografické a audio-vizuální záznamy sloužící ke kladné propagaci kurzů Klubem Art 4 People a jeho partnerem Grupo Axé Capoeira Republica Checa.
 19. Fotografovat či pořizovat audio a videozáznamy v průběhu tanečních soustředění a akcí je možné pouze se souhlasem lektora a v případě, že nebude rušena výuka a ostatní členové tanečního soustředění či akce. Tyto materiály může klient používat výhradně pro svou vlastní potřebu a neposkytne je ani nezpřístupní třetím osobám.  
 20. Odesláním přihlášky účastníci udělují výslovný souhlas se  zpracováním osobních údajů dle nařízení GDPR. Tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou oznámení na e-mail:produkce@art4people.cz 
 21. Odesláním přihlášky účastníci potvrzují svou žádost o přidružené členství ve spolku Klub Art 4 People, z.s., přičemž po přijetí člena z rozhodnutí Předsedy spolku a zaplacení členského příspěvku se přidružené členství stává platným – viz. Stanovy spolku Klub Art 4 People z.s. 
 22. Členský poplatek za evidenci přidruženého člena v Klubu Art 4 People činí vždy 100 Kč a je hrazen jako součást každého členského příspěvku za taneční/sportovní kurz. Klub Art 4 People na základě evidenčních poplatků umožňuje členům účast na svých akcích nad rámec tanečních kurzů a soustředění, zvýhodněné podmínky pro využívání studia k individuálním tréninkům a další.
 23. Účast na jednotlivých kurzech a soustředěních je dobrovolná a na vlastní riziko účastníků. 
 24. Přihlášením do kurzu či soustředění účastníci stvrzují, že jsou zdravotně způsobilí k absolvování tanečně pohybových aktivit  
INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK – poptávka


Máte zájem o individuální trénink ve studiu Place 4 People? Připravíme Vás na svatební tanec, ples či taneční soutěž. Vyplňte nám formulář a my se v Vámi spojíme prostřednictvím uvedeného emailu.

"
HLEDÁM TANEČNÍHO PARTNERA / PRO-AM – poptávka


Hledáte tanečního partnera nebo máte zájem o trénink s profesionálem (PRO-AM)? Napište nám a my se Vám ozveme.

Zadejte svůj telefon +420 XXX YYY ZZZ