VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KURZŮ A SOUSTŘEDĚNÍ

Tyto podmínky upravují vzájemné vztahy, práva a povinnosti mezi tanečním a pohybovým studiem Place 4 People a účastníky kurzů, kurzisty a účastníky soustředění a také vzájemné vztahy, práva a povinnosti mezi Klubem Art 4 People a jeho partnery a návštěvníky.

 1. Odesláním elektronické přihlášky do kurzu či soustředění potvrzujete, že jste byli seznámeni s těmito Všeobecnými podmínkami. 
 2. Elektronická přihláška do kurzů a soustředění je závazná a se stane platnou zaplacením kurzovného. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci zúčastnit, je Vaší povinností nás o tom co nejdříve informovat prostřednictvím e-mailu:  info@place4people.cz.  
 3. Po odeslání přihlášky do tanečního kurzu či soustředění obdržíte e-mailovou odpověď s podrobnými informacemi včetně pokynů k platbě. Platbu můžete provést následujícím způsobem:  
  1. Kurz: jednorázová platba ve výši ceny daného kurzu je splatná převodem na účet nejpozději do 7 dní od odeslání přihlášky. nebo nejpozději do začátku kurzu  
  2. Soustředěnízáloha na soustředění ve výši 1500,- Kč / osoba je splatná převodem na účet nejpozději do 7 dní od odeslání přihlášky, doplatek můžete zaplatit v převodem na účet do začátku soustředění 
 4. Podrobné pokyny k platbě Vám budou zaslány v odpovědi na Vaši přihlášku. Číslo účtu: 2201204666/2010, je nutné správně vyplnit automaticky vygenerovaný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napsat příjmení přihlášeného a text „Příspěvky Klub Art 4 People“. Po obdržení platby na náš účet budeme Vaši přihlášku považovat za plně schválenou, a tudíž máte rezervované místo na kurzu / soustředění. V případě problémů s přihláškou nebo pokud neobdržíme Vaši platbu, budeme Vás kontaktovat prostřednictvím zadaných kontaktních údajů. V opačném případě se na Vás budeme těšit na první lekci.  
 5. Přihlášku na taneční soustředění či akci lze stornovat vždy pouze písemně prostřednictvím e-mailu:  info@place4people.cz.   
 6. V případě přihlášení na dva kurzy stejného typu (např. Taneční pro dospělé – mírně pokročilí + speciálky) je udělena sleva 30% na druhý – levnější kurz. V případě přihlášení na druhý kurz jiného typu (např. Taneční pro dospělé a Lady Latino) je udělena sleva 10% na druhý – levnější kurz. Pro uplatnění slevy napište do “poznámky” přihlášky svůj požadavek. Slevy není možné sčítat.  
 7. V případě, že využijte možnosti přihlásit se i do již probíhajících kurzů – cena bude vždy uzpůsobena realitě.   
 8. Taneční kurzy a soustředění jsou omezeny minimálním počtem účastníků. Pokud nebude naplněna minimální kapacita,  je studio Place 4 People oprávněno taneční kurz či soustředění před zahájením zrušit. V takovém případě se studio zavazuje tuto skutečnost oznámit všem účastníkům a vrátit jim uhrazenou platbu.   
 9. Možnost jednorázových vstupů na lekci je po předchozí e-mailové domluvě možné využít v případě, že je kapacita daného kurzu na začátku nového běhu nenaplněna. Cena za jednorázový vstup na lekci je 300 Kč / osoba.   
 10. Docházka do kurzu je náležitostí jeho účastníků, nenavštívené lekce je možné nahradit v jakémkoliv jiném probíhajícím kurzu stejného typu a to v maximálním počtu 3 lekcí po předchozí dohodě skrz e-mail:info@place4people.cz. Lekce je možné nahrazovat napříč lektory. V případě dlouhodobé absence a ze závažných důvodů lze náhradu domluvit individuálně. Lekce nemohou být z kurzovného odečítány ani převedeny do navazujícího kurzu. 
 11. Primárně vyučují lektoři klubu Art 4 People uvedení u jednotlivých kurzů. V případě, že lektor nebude moci danou lekci z vážných důvodů absolvovat, může být zastoupen jiným lektorem klubu Art 4 People nebo jiným lektorem s adekvátní kvalifikaci. 
 12. Do tanečního sálu je povolený vstup pouze v čisté obuvi vhodné k tanci, v ponožkách či naboso. Informace jsou k dispozici v popisu dané lekce nebo u lektorů.   
 13. Všechny vnitřní prostory studia včetně vnitrobloku jsou nekuřácké a kurzisté se zavazují v těchto prostorách nekouřit.  
 14. V případě, že účastníci kurzů či soustředění způsobí ostatním účastníkům, provozovateli či majitelům tanečních prostor škodu, jsou za ni odpovědni v plné výši (například poškození vybavení tanečních či ubytovacích prostor atd.), mají povinnost ji nahlásit provozovateli a bezodkladně uhradit v plné výši.   
 15. Je zakázáno do studia vnášet zbraně, pyrotechniku a nebezpečné předměty, omamné, návykové nebo toxické látky. Pokud návštěvníci toto pravidlo poruší, může jim být zakázán vstup do tanečního studia a odebrán nárok na jakoukoliv kompenzaci.   
 16. Kurzistům, kteří byli vykázáni z důvodu porušení některého z výše uvedených pravidel, nevzniká právo na vrácení kurzovného ani jakoukoliv jinou formu kompenzace.  
 17. Přihlášením do kurzu či tanečního soustředění účastníci souhlasí s tím, že během lekcí mohou být pořizovány fotografické a audio-vizuální záznamy sloužící ke kladné propagaci kurzů Klubem Art 4 People a jeho partnerem Grupo Axé Capoeira Republica Checa.
 18. Fotografovat či pořizovat audio a videozáznamy v průběhu tanečních soustředění a akcí, je možné pouze se souhlasem lektora, v případě, že nebude rušena výuka a ostatní členové tanečního soustředění či akce. Tyto materiály může klient používat výhradně pro svou vlastní potřebu a neposkytne je ani nezpřístupní třetím osobám.  
 19. Odesláním přihlášky účastníci udělují výslovný souhlas se  zpracováním osobních údajů dle nařízení GDPR. Tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou oznámení na e-mail:produkce@art4people.cz 
 20. Odesláním přihlášky účastníci zároveň potvrzují svou žádost o přidružené členství ve spolku Klub Art 4 People, z.s.  přičemž zaplacením kurzovného se přidružené členství stává platným – viz. Stanovy spolku Klub Art 4 People z.s. 
 21. Účast na jednotlivých kurzech a soustředěních je dobrovolná a na vlastní riziko účastníků. 
 22. Přihlášením do kurzu či soustředění účastníci stvrzují, že jsou zdravotně způsobilí k absolvování tanečně pohybových aktivit  

Aktualizováno dne 10. 09. 2022.   

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK – poptávka


Máte zájem o individuální trénink ve studiu Place 4 People? Připravíme Vás na svatební tanec, ples či taneční soutěž. Vyplňte nám formulář a my se v Vámi spojíme prostřednictvím uvedeného emailu.

"
HLEDÁM TANEČNÍHO PARTNERA / PRO-AM – poptávka


Hledáte tanečního partnera nebo máte zájem o trénink s profesionálem (PRO-AM)? Napište nám a my se Vám ozveme.

Zadejte svůj telefon +420 XXX YYY ZZZ